Szkoła Podstawowa w Mingajnach

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

UWAGA

Dzieci z klas 0 - III od 18 stycznia 2021 roku wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Dowóz:

wyjazd z Henrykowa ok. 6.45, wyjazd z Miłkowa 7.15,

odwóz:

wyjazd spod szkoły ok. 13.00.

WyluzowanyŚmiechNiewinny

 

 

Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN

Publikacja na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-w-klasach-i-iii-szkoly-podstawowej--poradnik-men

 

 

Zachęcamy do połączenia się za pomocą komunikatorów
i zaśpiewania wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego” w formie on-line. 

Po lewej stronie na szarym tle klucz wiolinowy i napis Szkoła do hymnu - logo akcji. Poniżej napis wtorek, 10 listopada 2020 r., godz. 11:11. Zapraszamy do udziału w akcji MEN. Po prawej stronie żołnierze przez grobem nieznanego żołnierza idący na zmianę warty. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-do-hymnu-2020--odspiewaj-hymn-narodowy-we-wtorek-10-listopada-o-godz-1111 - informacja o wydarzeniu

https://www.gov.pl/attachment/2c348f61-96cc-4e26-9b53-30878fde58c8 - broszura MON "Szanuj, kochaj, chroń"

Śpiewnik do pobrania w zakładce NOWOŚCI 

 

 

 

 informacja o nauce zdalnej klas I_III

 

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów 
klas I-III szkół podstawowych.

Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów

klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz

słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).


Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy 

wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian. [ Komunikat MEN]

 

 

informacja o zdalnej nauce

 

 

Bliższe informacje dotyczące nauki w najbliższych tygodniach

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

 

 

UWAGA - AKTUALIZACJA INFORMACJI

1 września 2020 roku [wtorek] rozpoczęcie nowego
roku szkolnego -

Info czytaj w Komunikatach

 

ROK SZKOLNY 2020/2021 ROZPOCZĘTY

Witamy wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły w nowym roku szkolnym.

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty -
informacje w zakładce Świat ucznia

 

Uwaga - wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
do kl. 0 i do religii w zakładce Świat ucznia

 

Zakończenie roku szkolnego i dowóz -

informacje w zakładce Świat ucznia

 

Uwaga

Do 24 czerwca 2020 roku należy zwrócić do szkoły podręczniki.Podręczniki zapakowane do foliowej torby wraz z załączonym wykazem (spisem) i złożonym na wykazie podpisem ucznia lub rodzica przyjmowane będą od 22 do 24 czerwca br. w godzinach 7.00-13.00 przez upoważnionego pracownika przy wejściu do szkoły od strony szosy.

Uczniowie, którzy przyjeżdżają na konsultacje przekazują osobiście podręczniki przygotowane jak wyżej do biblioteki szkolnej według wskazówek przekazywanych przez wychowawców.

A.Kulka - Dyrektor Szkoły 

 

 

Zaczęło się !

Egzamin ósmoklasisty już od dzisiaj

Julii, Kamili, Kornelii, Danielowi, Dominikowi, Emilowi, Jakubowi i Sebastianowi

życzymy połamania piór i 100% wyników.

Trzymamy za was kciuki Wyluzowany

 

 

Z okazji Dnia Dziecka
wszystkiego naj...
wszystkim małym i dużym Dzieciom
UśmiechUśmiechUśmiechUśmiechUśmiech

 

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

 w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III, oddziału przedszkolnego, 
i organizacją konsultacji na terenie szkoły 

więcej: czytaj w zakładce Dla rodziców

 

Konsultacje w szkole oraz przeprowadzenie egzaminów – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

więcej: czytaj w zakładce Dla rodziców

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mingajnach

zaprasza Nauczycieli pracujących w piątki w Szkole Podstawowej  w Mingajnach na spotkanie 29 maja 2020 r. (piątek) na godz. 10.00.

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. 

Więcej na https://spmingajny.szkolnastrona.pl/p,192,rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych

 

 

  OGŁOSZENIE

 DOTYCZY ŚWIADCZENIA – STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

  

            W związku z obecną sytuacją nadzwyczajną związaną   z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo Nas wszystkich, Burmistrz Ornety przedstawia poniżej formę w jakiej będzie w miesiącu czerwcu 2020r. wypłacane ww. świadczenie:

 Wypłata świadczenia pozostaje w takiej formie jak dotychczas z tym, że osoby pobierające stypendium szkolne mogą już składać rachunki i faktury do placówki w której jest wypłacane stypendium.

  • Faktury i rachunki powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie, podpisanej imieniem i nazwiskiem z podanym numerem telefonu.
  • Koperty wrzucamy do skrzynki/urny, która będzie znajdowała się przed szkołą/w holu/korytarzu.
  • Na tej podstawie będą przygotowane listy do wypłaty.
  • Z chwilą kiedy będziemy dysponować dotacją w 100% zostaną Państwo poinformowani od kiedy następuję wypłata świadczenia.
  • Pobranie świadczenia odbywać się będzie w szkole przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa zarówno z Państwa strony jak i instytucji, która będzie wypłacała stypendium szkolne.

  Burmistrz Ornety

   Ireneusz Popiel

 

  

 informacja

 

                                                                                            

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek)godz. 9:00

 2. matematyka – 17 czerwca 2020 r.(środa) godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek)godz. 9:00

 2. matematyka – 8 lipca 2020 r.(środa) godz. 9:00

 3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

 

 

Czas trwania (min)

arkusz
standar-dowy

przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu*

arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera

arkusz dla osób słabowidzą-cych

arkusz dla osób niewido-mych

arkusz dla osób
słabosły-szących
i niesłyszą-cych

arkusz dla osób
z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu lekkim

O100

O100

O200

O400,500

O600

O700

O800

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 * Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Informacje dotyczące odpowiedzi oraz arkusze, które rozwiązywaliście

na egzaminie próbnym ósmoklasisty, są do pobrania w zakładce

MATERIAŁY DLA UCZNIA - NAUCZANIE ZDALNE

 

UWAGA 

AKTUALNE materiały do nauki od 14.04.2020r.

należy pobierać z zakładki NAUKA ZDALNA - MATERIAŁY DLA UCZNIA

 

pisanki 

  

 Witamy na nowej stronie naszej szkoły

Zapraszamy do zapoznania się z nową szatą graficzną.

 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej

w dniach 12 - 25 marca 2020 roku

ZAWIESZA SIĘ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE W SZKOLE.

 

Zaleca się pozostawanie dzieci w  domach.

 

W sytuacjach zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych można kontaktować się ze stacją  sanitarno- epidemilogiczną
w Lidzbarku Warm. tel. 602 243 880.

Ze Szkołą prosimy kontaktować się
telefonicznie  601 486 753
lub poprzez pocztę elektroniczna spming@poczta.onet.pl

dyrektor: A.Kulka

 

 

 

 

 

70LAT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W MINGAJNACH 

 

   

 

17 listopada 2017 roku obchodzimy

 

 
Jubileusz 70
 – lecia

 


Szkoły Podstawowej w Mingajnach
 

 

 

Przebieg uroczystości:

  9.30 – spotkanie w szkole
10.00 – Msza Święta w kościele pw. Świętego Wawrzyńca w Mingajnach
11.00 – część oficjalna obchodów jubileuszu 70 - lecia 
               w Świetlicy Wiejskiej w Mingajnach
12.00 –  poczęstunek

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

w Szkole Podstawowej w Mingajnach

 

odbędzie się dnia 04.09.2017r. (poniedziałek).

 

 

 Przewidywana godzina rozpoczęcia 

uroczystości 8.30.

 Dowóz do szkoły o godzinę później niż w dni nauki szkolnej
poprzedniego roku szkolnego.

 

 

 

  

WAKACJE, WAKACJE

 

Odpoczywając,
bawiąc się na lądzie i korzystając z wody

PAMIĘTAJ

o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich.

 

Spędzajcie wakacje aktywnie i poznawajcie świat

i do zobaczenia we wrześniu Mrugnięcie

 

 

 

 

UWAGA

II semestr właśnie się rozpoczął, a więc

 

"Mierz siłę na zamiary,

Nie zamiar podług sił".

                                                             [Adam Miickiewicz - Pieśń Filaretów]

 

A wyniki przyjdą same Mrugnięcie 

 

wigilia

 

 

Radosnych, 

rodzinnych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia, 

pełnego wzajemnej życzliwości 

spotkania przy wigilijnym stole,

 wewnętrznego spokoju 

oraz wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym 2017 roku

 

życzą Uczniowie i Pracownicy
Szkoły Podstawowej w Mingajnach

 

 

choinki

 

 

TAK NIEDAWNO WITALIŚMY WAKACJE,

A JUŻ CZAS POWROTU DO SZKOŁY Wyluzowany 

 

Spotkajmy się więc 

1 września 2016 roku o godz. 8.30

w NASZEJ SZKOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyluzowany A TO NIESPODZIANKA Zaskoczony

 

Właśnie dzisiaj zakończył się rok szkolny 2015/2016 !

 

Witamy wakacje

 

Żegnając szkołę aż do września 

 

wypoczywajcie zdrowo i aktywnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pisanki wielkanocnepisanki wielkanocne

 

Pełnych pokoju i nadziei

 

Świąt Wielkanocnych

 

życzą

 

Artykuły

2014-10-29

Pamiętamy

Listopad to miesiąc pamięci

Czytaj więcej o: Pamiętamy